Urmageren i Dronningens Tværgade

REPARATIONER AF URE

Tid til eftersyn

Mekaniske ure skal fra tid til anden serviceres for at bevare deres værdi og funktion. Det gælder alle typer ure - fra stueure til armbåndsure.

Derfor anbefaler vi at standure, taffelure og mekaniske ure i øvrigt renses, smøres og justeres jævnligt. Typisk vil det være nødvendigt at rense og smøre et urværk med 3-5 års mellemrum. Går der længere tid, mister olien i uret sin viskositet, det vil sige den ændrer struktur og løber væk fra de steder i uret der er afhængig af smørelse. Når uret renses og smøres kommer det til at gå mere præcist og det modvirker unødig hård slidtage i urværket. 

Slidtage kan dog imidlertid ikke helt undgås. Der vil altid ske slidtage i mekaniske ure. Særligt er det vigtigt med reparation af bornholmerure og reparation af engelske standure fordi de tunge lodder i disse ure slider meget i løbeværket. Derfor vil det typisk være nødvendigt med en hovedreparation af urværket hvert 10. - 20. år - afhængig af urværk og stand. Ved en hovedreparation restaureres urværket, slidtage udbedres og eventuelle andre skader repareres.